Arbeidsledighetstall fra Storbritannia

Arbeidsledigheten i Storbritannia kom inn som ventet.

Næringsliv

ILO-arbeidsledighetsraten i Storbritannia var 4,2 prosent i mars, målt ved tre måneders glidende gjennomsnitt.Analytikerne ventet en rate på 4,2 prosent, ifølge estimater fra Direkt Makro.

storbritannia
arbeidsledighet