Auksjon av nye laksetillatelser

Auksjon av nye laksetillatelser har planlagt oppstart 18. juni.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har fastsatt forskriftsbestemmelser om hvordan nye laksetillatelser skal tildeles gjennom en åpen auksjon, ifølge en melding fra departementet onsdag.- Auksjonen har planlagt oppstart 18. juni 2018, sier fiskeriminister Per Sandberg i en kommentar.De nye tillatelsene vil tildeles gjennom en åpen auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder. Departementet har nå fastsatt forskriftsbestemmelser som de har hatt på høring. - Vi har etter høringen besluttet å redusere bankgarantiens størrelse til to millioner kroner, slik at kostnadene ved å delta i auksjonen blir noe redusert sammenlignet med høringsforslaget, sier Sandberg.Departementet opplyser at de vil gjennomføre tre informasjonsmøter for potensielle budgivere forut for auksjonen. De planlegges til 29. mai (Bergen og Trondheim) og 30. mai (Tromsø).Videre fremgår det at det vil legge opp til en prøveauksjon 14. juni, der registrerte budgivere vil få mulighet til å prøve den nettbaserte auksjonsløsningen.Auksjonen har planlagt oppstart 18. juni. Auksjonens gang vil avgjøre hvor lenge den vil vare. Tildelingen i auksjonen skjer gjennom en klokkeauksjon.