Britisk BNP innfrir

Vekst som ventet.

Næringsliv

Reviderte tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at BNP i Storbritannia steg 0,1 prosent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.På årsbasis var BNP-veksten 1,2 prosent per 1. kvartal.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot nettopp 0,1 og 1,2 prosent oppgang på hhv. kvartals- og årsbasis.Les mer her.

bnp-vekst
storbritannia
Nyheter
Næringsliv