De ti rikeste landene i verden

Ett skandinavisk land er på listen.

To ganger i året utgir IMF data om den økonomiske kraften i verdens nasjoner, med bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger lagt til grunn. IMF rangerer verdens land etter BNP basert på kjøpekraftsparitet per innbygger. Nedenfor er de ti rikeste landene, gjengitt av Business Insider.1. Qatar - 1.039.049 kroner2. Macao - 988.8903. Luxembourg - 895.0864. Singapore - 791.2965. Irland - 645.2506. Brunei - 643.6517. Norge - 597.9488. De forente arabiske emirater - 554.3289. Kuwait - 538.27110. Hong Kong - 520.994