Det går mot renteøkning i september

Sjeføkonom er sikker i sin sak.

Sesongjusterte tall fra SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap viste tirsdag at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Konsensus pekte mot en kvartalsvis vekst på 0,5 prosent, mens Norges Bank hadde lagt inn 0,7 prosent i sine prognoser.- Alt klart for renteøkningSjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank synes nå overbevist om at sentralbanken vil heve styringsrenten etter rentemøtet i september.- BNP-veksten overrasket på oppsiden. Veksten er godt på linje med Norges Banks forventninger. Alt klart for renteøkning «etter sommeren», skriver han på Twitter.Dette vil i så fall bli første endring i Norges Banks styringsrente siden den ble satt ned fra 0,75 til 0,50 prosent i mars 2016.- Veksten holder seg sterkDNB Markets hadde ventet seg en skuffelse, det vil si en vekst på 0,4 prosent, og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære skriver i sin oppdatering at BNP-veksten holder seg sterk.- Den høyere veksten enn ventet skyldes hovedsaklig fall i importen. Som ventet trakk lavere varekonsum veksten ned i 1. kvartal. Vi ser fallet i både import og varekonsum som midlertidig. Totalt sett fortsetter BNP-tallene å vise stabil, solid vekst i norsk økonomi, noe som støtter vårt syn om at Norges Bank vil heve renten i september, forteller hun.- Lav inflasjon og høye premier i pengemarkedet utgjør likevel en risiko for at renteøkningen vil bli utsatt. Nøkkeltallene fra revidert nasjonalbudsjett er stort sett som ventet, og endrer ikke vårt syn på vekst og pengepolitikk, legger Strøm Fjære til.- Styrker case for renteøkning0,6 prosent vekst i fastlands-BNP var på linje med forventningene i Handelsbanken Capital Markets.- For å gjøre en lang historie kort: norsk økonomi opprettholder sitt momentum, med en vekst over trend. Utsiktene for realøkonomien støtter en renteøkning i september, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener BNP-tallene styrker caset for en renteøkning i september.Ifølge meglerhuset bør sterk sysselsetting løftet konsumet fremover, og sterk vekst bør stimulere investeringer i bedriftene.- I tillegg vil oljeinvesteringene stige fremover, og svak krone og sterk vekst ute bør stimulere eksporten. Vi tror Norges Bank vil konkludere med det samme. (...) Dagens tall fjernet inntrykket av tall for vekst og kapasitetsutnyttelse er på den svake siden av Norges Bank, og har gjort oss enda sikrere på en renteøkning i september, skriver Bruce.


Les også