Politiet og brannvesenet hadde i helga sin fulle hyre med å få folk til å respektere forbudet mot bruk av åpen ild i marka og skognære områder. Årsaken er åpenbar. Langvarig tørt og varmt vær har skapt ekstrem skogbrannfare over store deler av Sør-Norge.Meteorologisk institutt meldte søndag at farenivået er på sitt høyeste – «meget høy skogbrannfare» – og kommer til å være det på hele Østlandet og på Sør- og Vestlandet opp til Hordaland i flere dager framover. Det er først nord for Trøndelag at det er liten eller ingen risiko utover det normale.Søndag ble det varslet om flere store skogbranner, i tillegg til en lang rekke mindre skog-, gress- og lyngbranner forskjellige steder i landet – fra Trøndelag i nord til Agder-fylkene i sør.Timelang kampI Lommedalen i Akershus sto hyttebebyggelse i fare for å bli tatt av flammene, men hyttene så ut til å være utenfor fare søndag kveld – etter flere timers iherdig slokkeinnsats i svært vanskelig terreng. Brannvesenet har funnet en bålplass med en forbrent kaffekjele som antas å være arnestedet.Rett før klokka 21 meldte brannvesenet at brannen var under kontroll og langt på vei slokket. Da hadde brannhelikopteret sluppet over 80.000 liter vann over flammene. Rundt 120 mål skog ble rammet av brannen.Totalforbud mot ildDet er totalforbud mot bruk av grill og annen åpen ild i områder i nær og skog og mark en rekke steder i landet. Lørdag fortvilte brannvesenet på Østlandet over folk som ga blaffen i forbudet, og som fyrte opp engangsgriller i godværet.Situasjonen var så alvorlig at politiet truet med anmeldelse og straff for dem som bryter forbudet.Søndag hadde ikke brannvesenet kapasitet til å sende personell til alle griller som brant: «OBRE er klar over at det foregår grilling i store deler av Oslo. Innringere trenger ikke ringe 110 for å melde inn pågående grilling. Vi sender brannbiler når vi får kapasitet til det», tvitret 110-sentralen i 16-tiden.Fare for spredningPå Ombo i Ryfylke var det fare for at en skogbrann skulle spre seg til bebyggelsen. Tre helikoptre deltok i slokkingen av brannen som ble meldt søndag formiddag. Den brøt ut cirka 100 meter opp fra ferjekaia på Eidssund, ifølge Sørvest politidistrikt.Ti timer senere var brannen fortsatt ikke under kontroll. Derimot kunne .I tillegg var det en lang rekke meldinger fra politiet og 110-sentralene på Twitter om mindre branner rundt om i Sør-Norge. I mange tilfeller var det nettopp bål og engangsgriller som forårsaket brannene, som i Haugesund. Der kan en 36 år gammel mann vente seg en straffereaksjon etter å ha forårsaket en gress- og lyngbrann ved Vangen badeplass ved bruk av engangsgrill, opplyser Sørvest politidistrikt.Søndag morgen ble en gress- og krattbrann ved Sikthaugen i Bergen raskt slukket. Brannårsaken var ifølge brannvesenet bruk av engangsgrill, melder Bergens Tidende.(©NTB)