- En renteendring er utelukket

En renteendring i dag vil være en gedigen sensasjon.

Spenningen foran dagens norske rentemøte er ikke spesielt stor, mener Nordea Markets.«En renteendring er utelukket. Det er bare 1 ½ måned siden Norges Bank antydet en første økning først til høsten og når det i tillegg ikke kommer noen ny renteprognose er potensialet for markedsbevegelser relativt lite. Men styret vil oppsummere nyhetene siden marsmøtet og har i alle fall på de siste møtene uten renteprognose gitt en samlet vurdering av om de endrer utsiktene vesentlig», skriver Erik Bruce i dagens morgenrapport.Ifølge Bruce har det vært noen nedsideoveraskelser siden sist, inflasjonen er noe på nedsiden og de siste registrerte arbeidsledighetstallene kan tyde på kapasitetsutnytting også noe på nedsiden.«At spreaden i pengemarkedet holder seg høy er også argument for nedsiden i renteprognosen. På den annen side oljeprisen har økt, det har også renteforventningene ute og akkurat nå er NOK på den svake siden. Selv om finregning nok i sum trekker litt ned regner vi med at banken sier at: «Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 1/18». I så fall skjer det neppe mye i markedet. Men skulle teksten antyde at nedside-nyhetene har dominert, kan det gi svakere krone og lavere renter», heter det i rapporten.