Erik Bruce om rentedommen

Eivind Yggeseth

Nordea Markets' Erik Bruce har merket seg at Fed-formulering er borte.

Nordea Markets' Erik Bruce slår fast at budskapet fra den amerikanske sentralbanken (Fed) var som ventet onsdag kveld. Det ble som ventet ingen renteendring og heller ingen vesentlig endring i budskapet fra Fed.Markedet priser ifølge meglerhuset inn 95 prosent sannsynlighet for juni økning og det er Fed fornøyd med.«Det var ingen ny renteprognoser i går og alt fokus var på endringen i pressemeldingen. Den viktigste var anerkjennelsen av at inflasjonen nå vår på målet. Dermed var referansen til at inflasjonsutviklingen skal følges nøye (« monitoring closely») borte. Ellers var omtalen av veksten bildet nå litt endret. Men endringen reflekterte den siste utviklingen og ingen ting tilsa at synet framover var endret», heter det i dagens morgenrapport.