Europa-tall skuffer stort

Langt svakere detaljhandel enn ventet. PMI skuffer også (utvidet).

Næringsliv

Tall fra eurosonen viser fredag at detaljomsetningen steg 0,1 prosent fra februar til mars.Det siste året har detaljomsetningen steget 0,8 prosent.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot 0,5 og 1,9 prosent oppgang på hhv. måneds- og årsbasis.Les mer her. PMI skuffer ogsåTidligere i dag viste endelige tall fra Markit at europeiske innkjøpssjefer holder seg positive.Den sammenstilte innkjøpssjefsindeksen (PMI) i eurosonen kom inn på 55,1 i april, mot konsensus på 55,2.I Tyskland landet sammenstilt PMI på 54,6, mot ventet 55,3.I Frankrike kom den inn på 56,9, som var på linje med forventning.Italiensk PMI kom inn på 52,6, mot ventet 53,0.TjenestesektorenSamtidig viser endelige tall fra Markit at PMI for tjenestesektoren i Tyskland kom inn på 53,0 i april, ned fra 53,9 i mars.Konsensus pekte her mot 54,1.I Frankrike landet PMI for tjenestesektoren på 57,4 i april, ned fra 56,9 i mars, men på linje med forventningene.I Italia var tjeneste-PMI uendret fra mars til april, på 52,6. Dette er under konsensus, som pekte mot 53,0.En indeks på over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå, en indeks under 50 det motsatte.PMI-tall fra hele verden finner du her.

Nyheter
Næringsliv