Mattilsynets aksjoner mot slaktegrisprodusentene i Rogaland det siste halvåret har avdekket en rekke tilfeller av brudd på god dyrevelferd, ifølge .Avisen har gått igjennom 453 dokumenter tilknyttet slaktegriskampanjen. Disse omhandler 189 slaktegrisprodusenter.– Jeg er ikke overrasket over at det er et så høyt antall avvik. Det er det vi var bekymret for og grunnen til at vi bestemte oss for å gjennomføre så mange uanmeldte tilsyn, sier Odd Ivar Berget, avdelingssjef for Mattilsynet i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord.Når det blir fattet hastevedtak vil det si at noe i svineholdet er så dårlig at det må rettes opp i umiddelbart. Oversikten viser at hver fjerde bonde har fått beskjed av Mattilsynet om at de må følge opp de syke dyrene sine bedre.– Da er det nødvendig at produsentene gjør tiltak. Det at én av fire må ivareta syke dyr bedre, er et ganske høyt tall, sier Per Inge Egeland, fylkesleder i Norsvin.Norsvin skal møte Mattilsynet i slutten av mai for å diskutere resultatet av tilsynskampanjen og hva slaktegrisprodusentene skal jobbe med videre.(©NTB)