Foreslår tiltak mot konkursgjengangere

En rekke konkrete tiltak bør vurderes mot aktører som har gått konkurs flere ganger, mener kemner Jan Erik Slind. – Å gå konkurs er ikke lenger avskrekkende.

Næringsliv

Slind sier til Adresseavisen at forskjellige sanksjoner fra myndighetene ikke virker til å ha forebyggende effekt.Denne uken la han fram sine tanker under et temamøte hos uropatruljen i Trondheim, et samarbeid mellom aktører på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i byggebransjen som går etter kritikkverdige forhold i bransjen.Blant annet foreslår han midlertidig karantene etter konkursåpning, krav om økonomisk kompetanse og personlig ansvar for styremedlemmer om tvangsmulkt som ikke er gjort opp etter konkurs.Slind mener at mange mangler både faglig kompetanse og kunnskap om å drive en bedrift. Han trekker fram flere særtegn med det han anser som useriøse bedrifter. Han viser til særtegn der virksomheten er delt opp i mange selskaper, at daglig leder og styreleder ofte er samme person i selskapene, og at familiemedlemmer settes inn som styremedlemmer.Han viser til at mindre selskaper kan også velge å ikke ha revisor, noe som gjør at de ofte kan drive lenge med tap før det fanges opp.(©NTB)

konkurser
Nyheter
Næringsliv