Fullt trykk inn i grillsesongen

Hexagon Ragasco går inn i grillsesongen med rekordhøyt salg. Nå skal produksjonstiden kuttes til under 10 sekunder pr. beholder og fabrikken bygges ut.

Finansavisen: – Så langt i dag har vi produsert drøye 1.200 gassbeholdere. Det var noen utfordringer på nattskiftet, men nå er vi tilbake der vi skal være, sier Skjalg S. Stavheim til Finansavisen.Sjefen hos Hexagon Ragasco på Raufoss peker på skjermene i kontrollrommet.– I løpet av 30 sekunder skal man kunne danne seg et bilde av statusen i fabrikken, sier han.I tillegg til oversikten over produksjonen på hvert av de tre skiftene som går gjennom hele døgnet, viser skjermene temperaturen i hver enkelt beholder, eventuelle produksjonsutfordringer og ulykkesstatistikk, for å nevne noe.Morgenmøtet starter hver dag presist kl. 08.16 og en fargekodet klokke skal sørge for at skjemaet holdes. Man skal ha god grunn til å holde igjen teamet når langviseren passerer den «rød sonen» og klokken nærmer seg kvart på 9.Finansavisen besøkte Raufoss-selskapet senest i 2015. Den gang kunne Stavheim fortelle at produksjonen var seksdoblet på ti år. Samtidig var produksjonstiden pr. beholder redusert fra 74 til 14 sekunder siden 2005.I løpet av de tre seneste årene er produksjonstiden barbert med ytterligere to sekunder, og aldri før har salget vært høyere enn i fjor.Har solgt 14 mill. beholdere– Vi tror det er realistisk å kutte produksjonstiden til under ti sekunder pr. beholder, men det blir mer utfordrende å drive effektiviseringsarbeid. Fra 12 til ti sekunder innebærer tross alt en forbedring på 17 prosent, sier Stavheim.Her hjemme kjenner trolig de fleste komposittbeholderne til Hexagon Ragasco fra grillsesongen, hvor selskapets glassfibervariant utgjør et lettere alternativ til konvensjonelle stålbeholderne.95 prosent av produksjonen går likevel ut av Norge, til blant annet resten av Skandinavia, Frankrike og Sveits. I tillegg er selskapet i vekst i Midtøsten, blant annet i Irak. I alt har selskapet levert til 70 land.Produksjonen startet i 2000 og de første beholderne ble levert som en del av et samarbeidsprosjekt med Statoil. Siden den gang har mer enn 12 millioner beholdere funnet veien fra industriparken i Oppland til gass-selskaper over hele verden.Raufoss-fabrikken sto i fjor for 654 av konsernet Hexagon Composites’ inntekter på drøye 1,4 milliarder kroner. På toppen kommer konsernets eierandel på 50 prosent av Agility Fuel Solutions, som omsetter for rundt 1,2 milliarder kroner.Brutto driftsmarginene til fabrikken (EBITDA) har de fem seneste årene vært mellom solide 16,3 og 24,9 prosent.Mens både salget og lønnsomheten i forretningsområdet «mobile pipeline», som innebærer transport av høytrykk-gass på lastebiler, historisk har vært mer fluktuerende, representerer Raufoss-fabrikken mye av stabiliteten i konsernet.Investerer 75 millionerDét er en av grunnene til at det i fjor ble besluttet å investere 75 millioner kroner. Rundt 1.000 kvadratmeter med nytt lokale og ny teknologi skal blant annet bidra til høyere kundeverdier, effektiviseringsgevinster og økt kapasitet.– Det har vært noen svingninger, men samtidig har vi sett en jevn trend de seneste årene. Mye av nøkkelen ligger i markedssiden. De som har jobbet med markedsutviklingen har vært flinke til å øke antallet kunder. I tillegg er det alle de tusen små forbedringspunktene som gjør produksjonen mer effektiv, sier konsernsjef Jon Erik Engeset.Han har selv tatt turen fra basen i Ålesund for å besøke fabrikken.– Volumene fra Midtøsten svinger noe fra år til år, og går dessuten i sykluser på to til tre år. Det var veldig solid i fjor og i 2014. Bangladesh var et av de helt nye markedene i 2017, sier Stavheim.Konsernsjef Engeset ønsker ikke å røpe detaljer om utsiktene for 2018 i forkant av selskapets kvartalsrapportering onsdag, men bekrefter at utsiktene for Raufoss-virksomheten ser lovende ut.Etter fjerdekvartalsrapporteringen tidligere i år ventet selskapet full kapasitetsutnyttelse innen LPG-segmentet i første halvår.– Vi ser ingen grunnleggende endringer i markedsbildet for Hexagon Ragasco, men vi kommer tilbake med mer guiding onsdag, sier Engeset.