Ingen sjokktall fra Europa

Det har kommet flere sentrale tall fra eurosonen.

Næringsliv

Arbeidsledigheten i landene som har innført var som ventet 8,5 prosent i mars.Samtidig meldes det at bruttonasjonalproduktet i 1. kvartal steg med 2,5 prosent, også det som ventet. Det siste kvartalet har BNP steget med 0,4 prosent.

ømu
arbeidsledighet
bnp