Konsumprisindeksen innfrir

Konsumprisindeksen steg mer enn ventet. 

Næringsliv

Konsumprisindeksen for medlemslandene i eurosonen steg 1,9 prosent i mai på årsbasis, ifølge Direkt Makro.Ifølge vår makrokalender var det på forhånd ventet en oppgang på 1,6 prosent. Kjerneinflasjonen steg 1,1 prosent på årsbasis i perioden. Det var her ventet en oppgang på 1,0 prosent. 

kpi
eurosonen
Nyheter
Næringsliv