OECD: Boligmarkedet er største fare i Norge

OECD spår at den økonomiske veksten i Norge vil falle noe i år og neste år. Boligmarkedet er fortsatt det største faremomentet.

Næringsliv

OECD la onsdag fram sin årlige rapport om globale økonomiske utsikter. Der framheves boligprisene som en avgjørende usikkerhet i Norge.Det store spørsmålet, ifølge OECD, er om prisfallet de siste månedene har vært nok til å forhindre et større boligkrakk.Alt i alt venter OECD en økonomisk vekst på 1,8 prosent i Norge i år, ned fra 1,9 prosent i fjor. Neste år spås det at veksten vil falle videre til 1,6 prosent.Hovedbildet er likevel positivt. Fastlandsøkonomien beskrives som robust, og OECD påpeker at den økonomiske veksten på fastlandet har skutt fart. Samtidig kommer flere i jobb, og arbeidsløsheten ventes å fortsette nedover.Den svekkede veksten i 2019 forklares med kapasitetsbegrensninger.OECDs tall for Norge er noe mer tilbakeholdne enn prognoser EU og Norge selv har lagt fram.I revidert nasjonalbudsjett ble det spådd en økonomisk vekst på 1,9 prosent både i år og neste år. EU-kommisjonen venter på sin side en økonomisk vekst i Norge på 1,8 prosent i år og 2,0 prosent neste år.Også i EUs prognoser framheves boligmarkedet som det største faremomentet i Norge.(©NTB)

oecd
Nyheter
Næringsliv
Makro