Oppdretterne fikk 27 mrd. i ekstra profitt

Fiskeoppdretterne fikk 27 milliarder kroner i ekstra profitt i 2016, ifølge forsker. En «kraftskatt» på havbruk kan gi ti milliarder kroner i året.

Næringsliv

Rekordhøy laksepris har de siste årene ført til stor fortjeneste i sjømatnæringen, skriver DN. Fiskeoppdretterne tjente 27 milliarder kroner i grunnrente i 2016, ifølge en beregning fra førsteamanuensis Mads Greaker ved Universitetet Oslomet.- Oppdretternes grunnrente har variert, men har vært høy siden 2013. Det skyldes først og fremst at lakseprisen har gått kraftig opp, sier Greaker til avisen.Lakseprisen doblet seg fra 2013 til 2016, og var i forrige uke på 67 kroner per kilo. Med en kostnad på 37 kroner per kilo har mange oppdrettere en fortjeneste på 135 kroner per laks. Det tilsvarer ifølge avisen en driftsmargin på 45 prosent, langt over nivået i de fleste andre bransjer.Regjeringen vil utrede muligheten for å innføre en ekstraskatt på havbruk og oppdrett i form av en grunnrenteskatt, med modell fra kraftbransjen. Kraftselskapene betaler 35 prosent ekstra i grunnrenteskatt.En ekstra «fiskeskatt» på 35 prosent av overskuddet, like høy som i kraftbransjen, ville ifølge avisen gitt staten 10 milliarder kroner i ekstra inntekter i 2016, og trolig minst like mye i 2017, 2018 og 2019.

laks
havbruk
fiskeri
havbruksnæringen
skatt
Nyheter
Næringsliv