Regjeringen strammer inn oljepengebruken

Regjeringen foreslår å bruke 5,6 milliarder kroner mindre enn lagt opp til i statsbudsjettet (utvidet).

Finansminister Siv Jensen legger opp til å bruke 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland (oljefondet) når hun tirsdag legger frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018.Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn i det salderte statsbudsjettet.Nedjusteringen må ifølge regjeringen sees i sammenheng med en markert oppgang i markedsverdien av fondet mot slutten av fjoråret.Den nøytrale finanspolitiske innretningen lagt opp til i budsjettet Stortinget vedtok i desember (saldert budsjett) videreføres i revidert.Oljepengebruken blir dermed 225,5 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Dette er 5,6 milliarder kroner lavere enn i saldert budsjett. Det strukturelle underskuddet er satt ned også for 2017, og budsjettimpulsen anslås dermed fortsatt til i underkant av 0,1 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.BNP-tallene SSB la frem klokken 08:00 indikerer for øvrig at pilene peker i riktig retning for norsk økonomi.Ser 2,5 prosent vekstI det reviderte nasjonalbudsjett anslår regjeringen en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent i år og 2,6 prosent til neste år, det samme som i nasjonalbudsjettet.Dette er over den historiske trenden, og kapasitetsutnyttelsen vil ifølge regjeringen øke og ligge nær et normalt nivå neste år.I arbeidsmarkedet er bedringen kommet raskere enn ventet. Regjeringen anslår at ledigheten er på vei ned og at flere kommer i arbeid.Forventet ledighetstall (AKU) anslås til 3,8 prosent, som er 0,1 prosentpoeng under siste anslag fra SSB og 0,4 prosentpoeng under regjeringens prognose da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem i fjor høst.Sysselsettingsraten forventes å stige fra anslåtte 1,1 prosent i statsbudsjettet til 1,3 prosent.Revidert nasjonalbudsjett for 2018 legges frem i sin helhet klokken 10:45.Les mer her.


Les også