Rentedommen er klar

norges bank

Ingen overraskelser fra Øystein Olsen (utvidet).

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Det var akkurat som ventet.Beslutningen var også enstemmig.- I Pengepolitisk rapport 1/18 var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter, og at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var lav, men høyere kapasitetsutnyttelse var ventet å bidra til at veksten i priser og lønninger etterhvert øker, skriver sentralbanken i sin begrunnelse.- Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp etter sommeren i år, heter det videre.Øyner høyere inflasjonEtter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i nevnte rapport.Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den vil øke.- Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Det tilsier å holde styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.DNB Markets står på sittDNB Markets ser ingen grunn til å endre på sitt syn etter dagens melding fra Norges Bank.- Som ventet fikk vi ikke mye ny informasjon fra dette møtet. Norges Bank ser på de økonomiske utsiktene og risikobalansen slik den gjorde i mars. Vi venter derfor fortsatt en renteøkning i september, som signalisert i rentebanen fra mars, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering.Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets står også på sitt.- Vi deler Norges Banks syn. Lav inflasjon er midlertidig, og sentralbanken vil heve renten i september, skriver han i en oppdatering.Ser nedsiderisikoSjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets tror ikke at renten skal like mye opp som Norges Bank ser for seg.- Det er lite ny informasjon siden rentemøtet i mars, men informasjonen vi har er i sum noe på den svake siden av Norges Banks forventning. Inflasjonen har igjen vært svakere enn forventet, og selv om deler av dette nok kan skyldes midlertidige forhold, ser vi nedsiderisiko til Norges Banks inflasjonsprognoser lenger frem, skrev hun i dagens morgenrapport i forkant av rentedommen.Sensasjonen utebleBruce i Nordea Markets skrev i sin morgenrapport at en renteendring i dag hadde vært en gedigen sensasjon.Han påpeker noen nedsideoveraskelser siden forrige rentemøte, som en inflasjon noe på nedsiden og tall for registrert ledighet som også kan tyde på kapasitetsutnyttelse noe på nedsiden.- At spreaden i pengemarkedet holder seg høy er også argument for nedsiden i renteprognosen. På den annen side oljeprisen har økt, det har også renteforventningene ute og akkurat nå er kronen på den svake siden. Selv om finregning nok i sum trekker litt ned, regner vi med at banken sier at: «Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 1/18», skrev Bruce.Noe som viste seg å være ganske treffsikkert.Kronen styrker segKronen har i etterkant av rentedommen styrket seg noe. EURNOK står i 9,6955, sammenlignet med 9,7046 like før klokken 10:00. Det tilsvarer en styrkelse mot euro på ca. ett øre.Norges Bank jekket opp rentebanen på forrige rentemøte, og prognosen antyder en styringsrente som skal opp mot 2,25 prosent i 2021. Flere eksperter tror ikke det kommer til å skje.– Nei, nei, nei. Dette har jeg ingen tro på, sa professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til DN tidligere denne uken.- Godt nytt for boligDirektør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener lite nytt er godt nytt for det norske boligmarkedet.- Vi deler sentralbankens vurdering av at boligmarkedet er stabilisert etter korreksjonen i 2017. Folk begynner å ta inn over seg at renten skal litt opp fra historisk lave nivåer, det ser vi blant annet på at etterspørselen etter fastrente øker noe. Samtidig er det viktig at sentralbanken holde stø kurs og unngår en forhastet økning av styringsrenten. Det vil bidra til å opprettholde stabiliteten i boligmarkedet, oppsummerer han i en kommentar Hegnar.no har fått tilgang til.


Les også