Røde Kors i beredskap som følge av flomfaren

Røde Kors er klare til å rykke ut om folk trenger hjelp. De har allerede hentet ut en person ved Trysil.

Røde Kors har satt opp beredskapen som følge av den store flomfaren som har rammet Østlandet.Siste: Farenivået for flom i Glomma ned til Elverum blir hevet til rødt, det høyeste farenivået.Snøsmelting og regn har ført til høy vannstand i deler av Hedmark, Oppland og Buskerud. Fredag ble flomfaren høynet til rødt nivå flere steder.– Dersom det oppstår et behov for at vi stiller med mannskap noe sted, vil varsler sendes ut i tråd med våre fastlagte rutiner. I Hedmark øker fortsatt vannstanden, så både hjelpekorpsene og beredskapsvaktene er klare til å rykke ut ved behov, forteller Ingvar Midthun, daglig leder i Hedmark Røde Kors.Myndighetene anbefaler at personer har nok til å klare seg selv i tre dager om en krise oppstår. I en undersøkelse utført av Respons, svarer rundt halvparten at de hadde klart seg på egen hånd med mat, drikke og brensel i tre døgn.– Vi er redd for at vi ikke forbereder oss godt nok på flom og andre kriser. Vi ber folk ta innover seg den store flomfaren, følge med på varslene og sikre eiendom og verdier, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.(©NTB)