Skatteordning ble misbrukt av over halvparten

Over halvparten av selskapene som ber om skattefradrag til forskning og utvikling, pumper opp søknaden, viser skatteetatens stikkprøver. 

Næringsliv

5,7 milliarder kroner vil Forskningsrådet at norske bedrifter skal få trukket fra på skatten dersom de satser på forskning og utvikling i år.Over 4.700 søknader kom inn til Skattefunn-ordningen i fjor. Der kan de få 20 prosent av prosjektkostnadene i fradrag på skatten.Men ordningen kan være utsatt for omfattende misbruk. Over halvparten av 200 selskaper som skatteetaten kontrollerte før påske, hadde rapportert inn et for høyt timeantall for sine prosjekter.Syke og på ferie– Overrapportering av timer er et kjent problem. Vi ser alle varianter av misbruk, sier direktør Øivind Strømme i regionavdelingen i skatteetaten til NTB.Skatteetaten avdekket blant annet at det er ført opp timer for personer som ikke jobber i selskapene, personer som ikke er involvert i prosjektet, personer som er sykmeldte, som går på arbeidsledighetstrygd eller som har vært på ferie.– Det vil komme skatteendringer som følge av disse kontrollene, med detaljene er ikke klare ennå, sier Strømme.

skattefunn
Nyheter
Politikk
Næringsliv