Slik går det med gjelden til Ola Nordmann

Næringsliv

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en vekst på 6,3 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av april.I forrige 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 6,3 prosent.12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 6,0 prosent ved utgangen av måneden, det samme som måneden før. Bruttogjelden til ikke-finansielle foretak steg 7,4 prosent på 12 måneder, mot 7,3 prosent måneden før.PengemengdenTolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 4, 5 prosent fram til utgangen av april i år, opp fra 3,9 prosent måneden før, melder SSB.Husholdningenes pengemengdevekst var 4,5 prosent i samme periode, ned fra 45,3 prosent fram til utgangen av mars 2018.

k2
kredittindikatoren
gjeld
makro
pengemengden
ssb
Nyheter
Næringsliv