Sterkere økonomisk vekst med likestilling i arbeidslivet

Dersom kvinner begynner å jobbe like mye som menn, kan veksten i de nordiske landene øke med 15–30 prosent, viser ny rapport. Potensialet er størst i Norge.

Den ferske rapporten fra OECD og Nordisk ministerråd viser hvor viktig likestilling er for den økonomiske veksten.Hvis kjønnsforskjellene utraderes helt innen år 2040, både når det gjelder sysselsetting og antallet arbeidede timer, vil det kunne styrke økonomien i de nordiske landene med ytterligere 15–30 prosent av årlig vekst i BNP per capita.Potensialet er høyest i Norge, der BNP ville stige med 66.400 norske kroner per person, men også Finland, Sverige, Island og Danmark vil bli rikere med økt kvinnelig innsats i arbeidslivet.Siste ti årDe siste tiårene har økningen i kvinners sysselsetting bidratt med 10–20 prosent av den årlige gjennomsnittlige vekstraten, viser de nye tallene.Utvidede barnepasstilbud, betalt foreldrepermisjon for både mødre og fedre samt mulighet for fleksible arbeidstider og deltidsarbeid har ført til at nesten like mange kvinner som menn i Norden er sysselsatte. Gapet er minst i hele OECD.Betydelig effektI den nye rapporten undersøker OECD på oppdrag fra Nordisk ministerråd hvilken effekt likestillingspolitikken har hatt på veksten, og hva landene ville vinne på å forbedre likestillingen ytterligere.Konklusjonen er at de nordiske landene i dag ville ligget 20 år etter i økonomisk utvikling uten likestillingsreformene som har fått kvinner ut på arbeidsmarkedet. Men fortsatt kan man nå altså lengre. Potensialet framover ligger framfor alt i å redusere kvinners deltidsarbeid.I 2016 jobbet i gjennomsnitt 72 prosent av Nordens kvinner, men bare 59 prosent av OECDs.OECD består av 35 medlemsland i Europa, Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Asia, Midtøsten og Oseania. Organisasjonen har som oppgave å fremme økonomisk vekst i medlemslandene.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også