Sykepleiermangelen opp 47 prosent på ett år

Mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere har økt med 47 prosent det siste året. Det kan gå utover pasientsikkerheten, sier forbundsleder.

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse mangler det i år 5.900 personer i slike stillinger, mot 4.000 i fjor, skriver NRK.Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund sier de nå er inne i en varslet krise.– Når man ikke har nok sykepleiere på jobb, kan det føre til for eksempel feilmedisinering, infeksjoner eller psykiske lidelser hos pasienter som ikke blir ivaretatt.By sier arbeidsgiver har et stort ansvar, men vektlegger at politikerne må bevilge nok penger.Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) anerkjenner ifølge kanalen at sykepleiermangelen er en varslet krise.– De siste årene har vi ansatt over 12.000 sykepleiere, både i kommunene og i sykehusene. Vi har også satset mer på utdanning, og stiller krav til sykehusene om at de skal redusere bruken av deltidsstillinger.Han sier tallene fra Nav viser en stor etterspørsel etter sykepleiere, og at det dermed er viktig at flere både velger og fullfører denne utdannelsen.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også