57-åring fengsles etter innsidehandel

En 57-åring fra Vestlandet er i Borgarting lagmannsrett dømt til fem måneders fengselsstraff for innsidehandel.

Mannen ble i Oslo tingrett i fjor dømt til 90 dagers fengsel, men lagmannsretten skjerpet altså straffen. Også inndragningen av utbyttet fra det ulovlige aksjesalget er økt vesentlig, fra 216.566 kroner til 834.328 kroner.Den domfelte hadde en ledende stilling i et investeringsselskap, som sammen med 57-åringens familieselskap eide aksjer i et børsnotert selskap.Mannen er domfelt for å ha solgt aksjene familieselskapet eide og deretter oppfordret andre til å selge aksjer kort tid før han la inn en salgsordre på vegne av sin arbeidsgiver, såkalt «frontrunning».Borgarting lagmannsrett skriver i dommen at det er tale om «et alvorlig tillitsbrudd overfor arbeidsgiveren». Dommen ble avsagt under dissens.Tre andre personer som solgte aksjene sine etter oppfordring fra 57-åringen, har tidligere godtatt inndragning av utbyttet de oppnådde. Disse tre verken forsto eller burde forstått at de handlet på innsideinformasjon og kan ikke klandres for sine aksjesalg, heter det i en pressemelding fra Økokrim.– Økokrim vil kunne inndra utbyttet fra enhver person som er ulovlig tilskyndet uavhengig av om vedkommende kan straffes. Prinsippet er at ingen skal kunne tjene på straffbare forhold, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også