Ansatte i departementene raser mot dårlige arbeidsforhold

Nærmere 2.500 ansatte i departementene har skrevet under på en protest mot at de ikke får faste kontorplasser i det nye regjeringskvartalet.

Næringsliv

Mandag kl. 14 vil underskriftene fra medlemmene i flere fagforeninger overleveres til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), som er ansvarlig for arbeidet med nytt regjeringskvartal.De ansatte protester blant annet mot arbeidsplasskonseptet i det nye regjeringskvartalet, som er basert på åpent kontorlandskap, uten faste plasser og med «clean desk»-prinsippet, altså at pulten må ryddes når man går for dagen.De mener også at den vedtatte arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt, er for liten.De ansatte har tre konkrete krav til regjeringen: Alle ansatte skal ha faste plasser, det må legges til rette for konsentrert arbeid og arealnormen må økes.– Dette er en gruppe ansatte som ikke ofte protesterer mot beslutninger fattet av regjeringen. At så mange er bekymret for sin egen arbeidssituasjon, er et kraftig signal som statsråden bør lytte til, sier de tillitsvalgte fra Unio, Parat, Akademikerne og NTL i en pressemelding.(©NTB)

Nyheter
Næringsliv