Den ferske arbeidskraftsundersøkelsen fra SSB viser at 104.000 personer var uten arbeid i april (sesongjustert i april - gjennomsnitt for mars-mai)Det tilsvarer en ledighetsrate på 3,7 prosent.Ifølge esimater innhentet av TDN Direkt, var det forventet en ledighet på 3,8 prosent.Fra januar til april falt antall ledige med 7.000 personer, tilsvarende 0,3 prosent, mens antall sysselsatte økte med 19.000 personer i samme periode, tilsvarende 0,4 prosent.I april var 2.682.000 sysselsatte personer i Norge, noe som tilsvarer 67,3 prosent av befolkningen, opp 0,4 prosent siden nyttår, ifølge SSB.- Både vi, markedet og Norges Bank ventet et fall i ledighetsraten fra 3,9 prosent i mars til 3,8 prosent, skriver makroøkonom Halfdan Grangård i Handelsbankens morgerapport.Han peker på at Norges Bank, som legger mest velst på utviklingen i registrert ledighet (NAV-tallene) venter at AKU-ledigheten skal falle litt videre de nærmeste månedene, og at april-tallet dermed foregriper det videre forløpet.- På fredag får vi NAV-tallene for juni, og sentralbanken venter at registrert ledighet holder seg omtrent uendret i sesongjusterte termer, legger han til.Grangård peker også på at detaljene fra AKU viste at sysselsettingen steg videre. - I april økte sysselsettingen med 4000 personer, noe som dermed utgjør en videreføring av den positive trenden vi har sett siden starten av fjoråret. Samtidig var arbeidsstyrken uendret, noe som ga et fall i antall ledige på 4000 personer. Nullveksten i arbeidsstyrken bidro til at samlet yrkesdeltagelse falt litt tilbake i april, men det ser vi mer på som støy etter at trenden har vært klart positiv det siste halve året. Både fortsatt nedgang i ledigheten og en stigende trend i yrkesdeltagelsen er tegn på at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi fortsatt stiger, avslutter han.