Bartnes gjenvalgt som bondelagsleder

Lars Petter Bartnes er gjenvalgt som leder for Norges Bondelag. Samtidig ble Merethe Sund innvalgt som ny styrerepresentant fra Nortura.

Næringsliv

– Norsk landbruk er inne i ei tid med flere store utfordringer. Markedsubalanse for noen produksjoner og økt fokus på dyrevelferd er blant temaene som vil kreve mye oppmerksomhet framover. Jeg ser fram til å ta fatt på oppgavene i lag med en samlet landbruksnæring, sier Bartnes.Lars Petter Bartnes, som representerer Trøndelag, ble gjenvalgt for femte gang på organisasjonens årsmøte. Samtidig ble Bjørn Gimming fra Østfold gjenvalgt som nestleder, mens Frøydis Haugen fra Hordaland fikk ny tillit som 2. nestleder.Merethe Sund fra Nordland ble innvalgt som nytt styremedlem og representant for Nortura.Øvrige styremedlemmer er Birte Usland (Vest-Agder), John-Erik Skjellsnes Johansen (Nordland) og Arne Elias Østerås (Hedmark).(©NTB)

norges bondelag
lars petter bartnes
Nyheter
Næringsliv