Bøndene får øke melkeproduksjonen i år

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at bøndene kan øke melkeproduksjonen med ett prosentpoeng i år.

Det ble bestemt etter et møte med Bondelaget og Småbrukarlaget, skriver Nationen.«Basert på råd fra faglagene og diskusjonen i møtet, slutter Landbruks- og matdepartementet seg til jordbruksorganisasjonenes vurderinger, og er enig i at forholdstallet kan økes fra 0,98 til 0,99 for 2018», heter det ifølge avisen i møtereferatet.Avgjørelsen kommer to uker etter at Tine tok til orde for å la melkebøndene øke kvotene sine som følge av at Bondesamvirket anslo at det ville bli produsert 13 millioner liter melk for lite i Norge i 2018.Det er forholdstallet for disponibel kvote som blir økt. Forholdstallet for grunnkvoten er uendret og kvotetaket er også uendret på 900.000 liter kumelk.Det er ifølge avisen ikke lagt opp til endringer for geitemelk.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også