Det langsiktige bildet fremstår som mørkere og mer usikkert enn på lenge

Verdensøkonomien har tatt flere tunge skritt i retning handelskrig, mener NHO.

Tirsdag morgen la Næringslivets Hovedorganisasjon frem kvartalsrapporten «Økonomisk overblikk». Av rapporten fremgår det at det internasjonale økonomiske bildet virker noe dystert.«Den største risikofaktoren for det internasjonale konjunkturoppsvinget er de ferske ansatsene til handelskrig og proteksjonisme», heter det i rapporten.Det fremgår i rapporten at det nå hersker større usikkerhet og uforutsigbarhet enn før. Dette svekker grunnlaget for videre samarbeid, og bidrar til å skape betydelig høyere nedsiderisiko for den globale veksten.«USAs innføring av «straffetoll» på stål og aluminium vil bli møtt med mottiltak fra de berørte landene. Verdensøkonomien har dermed tatt flere tunge skritt i retning handelskrig. USAs alenegang skaper samtidig frykt for at etterkrigstidens liberale verdensorden – som USA har vært den fremste garantisten for – er på hell. Samtidig rykker brexit stadig nærmere. Begge deler skaper usikkerhet om fremtidige rammevilkår for norske eksportbedrifter», heter det videre.NHO venter i år en global BNP-vekst på 3,9 prosent.Ser lyst på Norge Til tross for et noe negativt syn på den internasjonale økonomien, mener NHO at utsiktene er gode for norsk økonomi.«Her hjemme fortsetter pilene å peke riktig vei. Stemningen i våre medlemsbedrifter holder seg høy. I de eksportrettede bedriftene er vurderingen av nåsituasjonen den beste på syv år, i de oljerettede bedriftene er det for første gang siden oljeprisfallet et flertall som mener at nåsituasjonen er god».Sysselsettingen i Norge er også på vei opp, melder NHO. Antall sysselsatte i fastlandsøkonomien har økt med 46.000 personer, tilsvarende 1,7 prosent.«Stadig færre går arbeidsledige. På to år er AKU-ledigheten redusert med 1 prosentenhet. Flertallet av NHO-bedriftene varsler flere ansatte og færre oppsigelser fremover. Samtidig melder flere av dem at det blir stadig mer krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft.