Dette tror meglerhusene før ukens rentemøte

Kommer det nye signaler fra Norges Bank?

Makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Are Haram / Finansavisen Are Haram

Handelsbanken Capital Markets' Marius Gonsholt Hov tror Norges Bank vil holde renten i ro på 0,50 prosent på sitt møte torsdag. Han tror også at rentebanen vil være nær sagt den samme som den fra mars (sist gang Norges Bank la frem en rentebane).«Det innebærer at første renteheving vil være fullt priset i september, og at Norges Bank ser for seg to rentehevinger per år i perioden 2019-2021», skriver Gonsholt Hov i dagens morgenrapport.Det argumenteres blant annet med BNP-veksten i første kvartal havnet litt på nedsiden av Norges Banks forventninger, men at dette veies opp av fortsatt sterke signaler fra regionalt nettverk.«Det ligger an til en BNP-vekst i år på 2,6 prosent, slik Norges Bank har anslått. Overhenget til neste år kan nok bli litt sterkere enn antatt, noe som isolert sett impliserer en oppjustering av synet på kapasitetsutnyttingen fra slutten av 2018. Men samtidig har den registrerte ledigheten vært litt høyere enn anslått. En balansert avveiing tilsier at Norges Bank neppe vil gjøre vesentlige endringer i synet på ressursutnyttingen. Da er dette rimelig rentenøytralt», skriver økonomen.Han viser også til at kjerneinflasjonen (KPI-JAE) har vært klart lavere enn forventet.Videre har markedet nedjustert nedjustert sine renteforventninger for våre handelspartnere.«Oppsummert taler nyhetene siden mars for en relativt uendret rentebane. Som et tilleggspoeng bør vi også nevne det positive omslaget i boligmarkedet, som har vært sterkere enn Norges Bank har sett for seg. Dette vil nok gi Norges Bank ytterligere et argument for å varsle at renten nå er på vei opp», heter det i rapporten.Dette tror Nordea Markets:»Ukas happening er utvilsomt rentemøtet i Norges Bank på torsdag. Inflasjonen har i tre måneder nå ligget godt under anslagene til Norges Bank og trekker isolert sett renteutsiktene ned. Men vi tror høyere oljepris, en svakere krone (enn det høyere oljepris burde tilsagt), bedrede vekstutsikter og høyere boligpriser veier opp. Vi venter derfor at Norges Bank holder fast på kommunikasjonen om en renteøkning i september», skriver Nordea Markets i sin morgenrapport.Og DNB Markets:«Verken vi eller konsensus venter noen endringer i renten denne gangen, og spenningen er større om hva sentralbanken gjør med rentebanen. Vi forventer en liten nedjustering i banen, men at Olsen og co fortsatt vil signalisere en renteheving i september», skriver DNB Markets.