Endring i tilskuddsordning fører til store kommunale kostnader

Staten har valgt å endre kommunenes tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helsetjenester. For Hamar kommune øker dermed regningen med 20 millioner kroner.

Næringsliv

– Vi kommer ikke utenom å skjære ned på tilbudet til de menneskene det gjelder, og resten må vi ta fra eldre og unge, sier ordfører Einar Busterud i Hamar. Kommunen mangler 20 millioner for å dekke manglende betaling fra staten, ifølge Klassekampen.Tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene er ment å dekke utgifter over 1,235 millioner kroner for personer som trenger svært mye omsorg. Men nå når Helsedirektoratet endrer på hva staten er villige til å betale for 2018, fører det til at kommunenes egenandel øker. Samtidig er vi allerede midt i kalenderåret.– Det er som å fortelle i mars at husleien har gått opp til 15.000 kroner, men at endringen gjelder fra januar, sier Busterud.SVs representant i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen, anklager regjeringen for å ha strammet inn i det skjulte.– På landsbasis er dette et tresifret milliontall, og dette er snakk om folk som på ingen måte kan ta vare på seg selv, sier Andersen.Men Ove Trellevik (H) i kommunalkomiteen på Stortinget avviser kritikken og sier regjeringen vil arbeide for å finne en bedre innretning på ordningen.– Nå skal vi evaluere ordningen sammen med KS. Kommunene vil bli hørt – dette er ikke noe one-man-show, sier han.(©NTB)

Nyheter
Næringsliv