Ferske nøkkeltall fra USA

Produsentprisene steg mer enn ventet i USA.

Ferske tall fra Direkt Makro viser at produsentprisene i USA var opp 0,5 prosent i mai 2018, sammenlignet med måneden før. Ifølge vår makrokalender var det ventet en månedsbasis oppgang på 0,3 prosent. Kjerne-PPI, eksklusive mat og energi, steg 0,3 prosent på månedsbasis. Her var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.


Les også