Norges Bank besluttet i går å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Det var akkurat som ventet.Beslutningen var enstemmig.- Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Kapasitetsutnyttelsen synes nær et normalt nivå, og det er utsikter til at den vil tilta raskere enn tidligere ventet. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnyttelse tilsier at lønns- og prisveksten etterhvert vil øke, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.- Norges Bank holdt som ventet renten uendret på gårsdagens rentemøte. Men den nye rentebanen bekrefter at en renteøkning er rett rundt hjørnet. I liket med i mars signaliserer Norges Bank at renten vil settes opp i september, før det følger to renteøkninger neste år, skriver Joachim Bernhardsen i fredagens rapport fra Nordea.Den nye renteprognosen var i tråd med Nordeas forventinger, men noe på oppsiden av markedet. Derfor fikk vi også noe sterkere krone og oppgang i de korte rentene.- Markedsreaksjonen må likevel karakteriseres som begrenset, og prisingen i markedet tilsier at markedet ikke helt kjøper Norges Banks budskap. Det gjør vi! Det skal mye til for at Norges Bank ikke hever renten i september, slår analytikeren fast.- Det virker å være en utstrakt tro at Norges Bank ikke kan heve renten på egenhånd, all den tid renten er lav blant våre handelspartnere, ECB spesielt. Slik vi ser det er det imidlertid ikke noe problem for Norges Bank å heve renten et par ganger neste år, avslutter Nordea.
Den mye omtalte rentebeslutningen offentliggjøres torsdag 20. september.