Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en vekst på 6,0 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av mai. Publikums innenlandske lånegjeld var 5.594 milliarder kroner ved utgangen av mai.12-månedersveksten var dermed ned fra 6,3 prosent i april.DNB Markets hadde ventet at veksten skulle holde seg uendret på 6,3 prosent eller avta til 6,2 prosent.12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 5,8 prosent ved utgangen av mai, der gjelden utgjorde 3.339 milliarder kroner, ned fra 5,9 prosent måneden før.DNB Markets hadde her ventet at veksten skulle falle videre til 5,9 prosent i mai.Meglerhuset mener at utviklingen i boligprisene i år imidlertid kan tyde på at kredittveksten etter hvert vil tilta på ny. Norges Bank anslo en vekst på 5,9 prosent for husholdningene i fjerde kvartal i år.Bruttogjelden hos ikke-finansielle foretak steg 6,6 prosent på 12 måneder, der gjelden utgjorde 1.761 milliarder kroner, ned fra 7,5 prosent måneden før.