Halve Norge mottok penger fra Nav i fjor

Annenhver person bosatt i Norge mottok en stønad fra Nav minst én gang i 2017. En av tre i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt.

Næringsliv

Det ble utbetalt 421 milliarder til personer bosatt i Norge i fjor. I gjennomsnitt ble det utbetalt 80.000 kroner per innbygger, viser årsstatistikken for 2017 som Nav publisert tirsdag.Alderspensjonister topper listen (953.800 personer), fulgt av mottakere av barnetrygd (726.600) og sykepenger (497.800).– Selv om mange av mottakerne får utbetalt alderspensjon og barnetrygd, ser vi likevel at hver tredje innbygger i arbeidsfør alder mottok en livsoppholdsytelse fra Nav i løpet av fjoråret, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.Høyest i Aust-AgderYtelser til livsopphold er sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som knytter seg til arbeid eller sykdom. Til sammen beløp dette seg til 172 milliarder kroner i fjor og ble utbetalt til 1. 152.000 personer.Det betyr at hver tredje person (34 prosent) i alderen 18–66 år som var bosatt i Norge i fjor, mottok en slik ytelse minst én gang i løpet av året. På månedsbasis var andelen én av fem (20 prosent). Oslo ligger lavest med 15 prosent og Aust-Agder høyest med 27 prosent.209 milliarder kroner var pensjonsutbetalinger, 172 milliarder var arbeids- eller sykdomsrelaterte ytelser, 36 milliarder var ytelser til foreldre og 4 milliarder var utbetalinger av øvrige stønader.AlderspensjonisterØkning i utbetalingene til personer bosatt i Norge fra 2016 til i fjor var på 11 milliarder kroner (3 prosent). Det aller mest av veksten skyldes at det ble utbetalt 9 milliarder mer til alderspensjonister (5 prosent økning) og 3 milliarder mer til mottakere av uføretrygd (4 prosent økning).Dagpenger hadde en reduksjon på 1,4 milliarder kroner (9 prosent reduksjon). Ifølge Nav gjenspeiler dette bedringen i arbeidsmarkedet og nedgangen i arbeidsledigheten gjennom året.For de øvrige stønadene var det mindre økninger og reduksjoner som i sum tilsvarer 0,3 prosent økning fra året før.Nav-utbetalinger til personer per fylke og kommune 2017:

  • I 2017 regnskapsførte Nav utgifter på til sammen 506 milliarder kroner
  • 429,4 milliarder kroner ble utbetalt i Nav-ytelser til personer
  • 421 milliarder kroner ble utbetalt til personer bosatt i Norge
  • 7,1 milliarder kroner ble utbetalt til personer bosatt i utlandet
  • 1,3 milliarder kroner ble utbetalt til personer med ukjent bosted
(©NTB)

nav
Nyheter
Næringsliv