Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen onsdag 27. juniFerd-arvingen Katharina G. Andresen (23) mener, etter kritisk omtale i E24, Medier 24 og DN, at hun «blir hengt ut og tråkket på av voksne mennesker.»Bakgrunnen er at Andresen har fått en stilling i Innovasjon Norge (internship) hvor det ble gjort formelle feil. Hun fikk først en stilling i HR-avdelingen som skulle vare i ti måneder, men med en slik lengde må stillingen lyses ut, og løpetiden ble derfor kuttet til seks måneder etter en såkalt «administrativ ansettelse».Katharina G. Andresen har hatt et engasjement hos EY og skal hos Innovasjon Norge drive med administrasjon og arbeide med ulike prosjekter i en midlertidig deltidsstilling.Andresens kompetanse er uklar. Hun har i noen måneder studert samfunnskunnskap i Amsterdam og begynte i fjor høst på økonomistudier ved BI, men sluttet raskt.
Åpenbart ikke en tung kandidat til HR-arbeid i Innovasjon Norge.
Men Andresen har Innovasjon Norges leder, Anita Krohn Traaseth, som forbilde, og Traaseths bok «Godt nok for de svina» har inspirert henne veldig.Ifølge DN er Andresens mål å bli en aktiv eier. Med en ligningsformue på åtte milliarder kroner kan man forstå det. Men pengene styres, enn så lenge, med jernhånd av faren Johan H. Andresen jr., og han gjør det bra.Til Katharina G. Andresen er vel det enkleste å si at hun bør ligge litt lavere inntil hun har vist noen resultater. 23-åringen har ingen grunn til å stå frem som stjerne. Det er ingen stor bragd å arve mye penger. Olav Thon (95) mener faktisk det kan være skadelig, men det er lett å si for en barnløs som har gitt mesteparten av pengene til en ideell stiftelse. Johan H. Andresen jr. oppfordrer til aktivt Ferd-eierskap, og datteren lytter.Anita Krohn Traaseth kommer dårlig ut fordi hun først hevdet at hun ikke hadde hatt noe med ansettelsen av Andresen å gjøre (skjedde på et lavere nivå), for så å innrømme at hun faktisk hadde oppfordret Andresen til å søke et internship hos Innovasjon Norge.At Katharina G. Andresen har Traaseth som forbilde, og gjerne vil jobbe med henne, er helt uproblematisk. Traaseth har gjort en god jobb i Innovasjon Norge, uavhengig av at hun har vært i konflikt med sin styreleder. Men det hjelper ikke at de tillitsvalgte nå er sterkt kritiske til måten Andresen ble ansatt på fordi stillingen ikke ble utlyst, og at Innovasjon Norge måtte rette opp fadesen ved å kutte ansettelsestiden for engasjementet.Styreleder Gunnar Bovim mener det er en styresak og krever en redegjørelse fra Krohn Traaseth i et styremøte kommende fredag, og det får han nok.Men det høres ut som å skyte spurv med kanoner. Det er en formell fillesak, som får altfor mye oppmerksomhet fordi unge (svært unge) arvinger tror de er stjerner. Johan H. Andresen jr. kan godt holde sin datter i ørene noen år til, inntil hun for eksempel har avsluttet et studium.Hun er ikke tråkket på, men har fått den oppmerksomheten hun selv har søkt.