Industritall fra eurosonen

Den sesongjusterte industriproduksjonen i eurosonen var ned 0,9 prosent på månedsbasis i april, og opp 1,7 prosent på årsbasis. Industriproduksjonen var ventet å være ned 0,5 prosent på månedsbasis og opp 2,8 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.