I mai var inflasjonen på årsbasis på 1,9 prosent, ifølge Eurostat.Økningen i juni skyldes et hopp i energiprisene sammenlignet med juni i fjor, og dessuten en moderat økning i prisene på mat, alkohol og tobakk.