I over fem timer fredag var styret i Innovasjon Norge samlet for å få en orientering av selskapets direktør, Anita Krohn Traaseth, om ansettelsen av Ferd-arving Katharina G. Andresen (23).Traaseth og styreleder Bovim møtte pressen ved 16.30-tiden fredag, og deres felles budskap var todelt og lød slik: Innovasjon Norge har ikke gjort noen formelle feil, men likevel skal selskapet nå gjøre en full gjennomgang av ansettelsesrutinene.– Styrets vurdering er at dette er en uheldig sak for Innovasjon Norge. Selv om vi ikke har klare formeninger om at det er gjort reelle formelle feil, sa Bovim i møte med pressen.Andresen ble tidligere i juni ansatt i en seksmåneders deltidsstilling i HR-avdelingen i Innovasjon Norge. Andresen fikk først tilbud om jobb i ti måneder. Fordi stillingen ikke var lyst ut, ble jobbtilbudet justert ned til et halvt år. Dermed kommer selskapet innenfor en såkalt administrativ ansettelse som ikke trenger å lyses ut.