Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand i Innovasjon Norge avviser at det er aktuelt med en revurdering av ansettelsen av Katharina G. Andresen, og understreker at kontraktstilbudet er juridisk bindende, skriver 
Hun beklager samtidig det som har skjedd og opplyser at Innovasjon Norge nå vil endre praksisen.– Vi beklager at det ble gjort en intern feil da Andresen ble forespeilet inntil ti måneders ansettelse. Selv om feilen ble oppdaget og rettet før kontrakten ble utformet, har dette skapt unødig oppmerksomhet både for Katharina G. Andresen og for våre kolleger, og det skal vi lære av, sier hun.Samtidig viser det seg at hun selv ble ansatt uten ekstern utlysning da hun overtok jobben som kommunikasjonsdirektør i 2015.Welle-Strand kom fra en stilling i kommunikasjonsavdelingen, og hadde i praksis fungert som leder etter at forgjengeren sluttet tidligere samme år, skriver  Stillingen ble kun utlyst internt, i sterk kontrast til året før da et rekrutteringsfirma ble innhentet for å jakte på en egnet kandidat.Mens Andresens stilling er kommer inn under unntakene som kan gjøres for kortvarige arbeidsoppdrag, er direktørstillingen en fast stilling i selskapets toppledelse.