Kina reduserer tollsatsene på over 250 sjømatprodukter

Men ikke fersk laks.

Justeringen omfatter i overkant av 250 sjømatprodukter, og skjer som følge av Kinas pågående arbeid for å åpne opp for økt handel, opplyser Norges sjømatråd.Mens tollsatsen på for eksempel fryst makrell reduseres fra 10 til 7 prosent, senkes satsen for hvitfisk, som sei, hyse og lysing, fra 12 til 7 prosent. Også for foredlede produkter blir tollsatsene redusert.– Vi ser at endringene i denne omgang ikke gjelder for fersk, hel atlantisk laks, samtidig er det lagt inn tollreduksjon for både fersk og fryst filet av laks. Her er tollsatsene redusert fra 10 til 7 prosent, sier Sigmund Bjørgo, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.Tollsatsendringene fører til at midlertidig importtoll på til sammen 210 produkter fjernes, blant annet gjelder dette tre sjømatprodukter – levende eller fersk hummer og krabbe (ikke snø- eller kongekrabbe) samt saltvannsskjellet elefantsnabelskjell, også kalt geoduck.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også