Kommunene tok over selv da RenoNorden gikk konkurs

De aller fleste kommunene som ble rammet, tok over søppelhåndteringen selv da avfallsgiganten RenoNorden gikk konkurs i fjor høst

Bare seks av kommunene som hadde avtale med avfallsselskapet RenoNorden, har inngått ny kontrakt med private selskaper. Samtidig viser oversikten Dagbladet presenterer, at 53 av kommunene som ble rammet av konkursen, har overtatt driften permanent i egenregi og at 45 kommuner driver midlertidig i egenregi. 39 kommuner har midlertidig hyret en privat leverandør, ifølge avisen.RenoNorden-konkursen i fjor høst rammet 134 kommuner.Bare dager etter konkursen gikk Fagforbundet ut med en oppfordring til sine tillitsvalgte om å jobbe systematisk for at så mange kommuner som mulig skulle overta driften selv. Nå kaller forbundsleder Mette Nord det en «viktig politisk seier» at det offentlige overtar.– Denne typen sårbare tjenester bør ikke overlates til private. Renovasjon og avfallshåndtering er et viktig velferdsgode som bør drives i offentlig regi, sier Nord til Dagbladet.Direktør Svein Kamfjord i KS Bedrift Avfall er ikke overrasket over at brorparten av kommunene valgte å overta ansvaret selv, når konkursen først skjedde så raskt.– Forholdene er svært ulike rundt om i landet med tanke på tilgjengelige alternativer. Der det eventuelt fantes alternativer, har noen gått inn i nye avtaler. Andre fant det umulig, sier han.Renovasjonsselskapet RenoNorden begjærte oppbud i september i fjor etter å ha blitt påført tap på mer enn 300 millioner kroner. Selskapet hadde rundt 500 ansatte og 30 kontrakter som omfattet om lag 1,2 millioner mennesker.(©NTB)