Lakseskatt kan bli innført fra 2020

Et utvalg skal legge fram forslag om nye skatteordninger for lakseoppdrett. De rødgrønne og KrF vil sikre kystkommunene inntekter, men er uenige om veien dit.

Næringsliv

Flertallet i næringskomiteen på Stortinget gikk fredag inn for å be regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg til å se på ulike former for beskatning av havbruksnæringen.SV har foreslått en produksjonsavgift eller grunnrentebeskatning, hvor bedriftene betaler for bruken av fellesskapets ressurser, det vil si havet, til vertskommunene. Men partiet lyktes ikke å få med seg Arbeiderpartiet og KrF på et vedtak nå. De to valgte i stedet å slutte seg til regjeringspartiene og bestille en større NOU om ulike måter å skattlegge næringen på. Målet med prosessen er å få en eventuell ny skatteordning fra midten av 2020.– Jeg er glad for at vi har fått til en enighet på tvers av partiene om denne utredningen, som skal legge grunnlag for vekst og stabile rammevilkår for næringen. Da er det viktig at vi har et bredt forlik, som er uavhengig av skiftende flertall i nasjonalforsamlingen, sa Høyres Tom-Christer Nilsen da enigheten ble presentert i vandrehallen på Stortinget fredag.Stabile inntekterArbeiderpartiets Ruth Grung sier det er viktig med forutsigbarhet ikke bare for næringen, men også for kommunene som stiller areal til disposisjon.– Vi er opptatt av å finne en nøkkel for å overføre inntekter til kystkommuner som har oppdrettsanlegg, både når det er gode og mindre gode tider, sier hun til NTB.Hun mener dagen ordning med et havbruksfond, der inntekter for konsesjonssalg i stor grad går til kommunene, ikke fungerer godt nok. Ap er også opptatt av at skattesystemet fremmer en bærekraftig næring, og viser til at lakseoppdretterne har problemer med lus og smitte, samt at det sikrer arbeidsplasser i Norge.Men hun avviser at partiet ønsker å øke beskatningen av næringen.– Nei, den skal være konkurransedyktig.

Nyheter
Sjømat
Næringsliv