Ledigheten faller videre

Pilene peker nedover - overalt.

Ivan Kverme

Antallet registrerte helt ledige falt med 400 personer fra mai til juni, viser sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt også med 400 personer.- Hittil i år har antallet helt ledige gått ned med nesten 5.000 personer, og det er i Rogaland og blant ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.Nedgangen i antall arbeidsledige var mindre i juni enn i mai, men omfatter de fleste fylker og yrkesgrupper.I juni registrerte i gjennomsnitt 770 personer seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag.Dermed var det i løpet av juni - hver virkedag - nesten 300 færre som registrerte seg som arbeidssøkere sammenlignet med starten av 2016, da vi hadde en topp grunnet nedgangskonjunkturen.Lavest siden 20092,3 prosent av arbeidsstyrken var ledig i juni. Vi må tilbake til januar 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten.Sesongjustert har antall ledige gått ned i alle fylkene i løpet av 1. halvår. Rogaland, Aust-Agder og Troms er fylkene med størst prosentvis nedgang.I samme periode har ingeniør- og IKT-fag, fulgt av bygg og anlegg, samt industriarbeid, hatt den største nedgangen i arbeidsledigheten.De andre yrkesgruppene har også hatt en nedgang, med unntak av akademiske yrker, der ledigheten har vært stabil.60.700 helt ledigeVed utgangen av juni var 60.700 registrert som helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 10.700 sammenlignet med juni i fjor.Ledigheten har dermed falt fra 2,6 til 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 52 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i juni.DNB Markets hadde på forhånd ventet seg en ledighet på 2,2 prosent.Totalt 76.100 personer var registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten).Det er 13.800 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent på samme tid i fjor.Artikkelen fortsetter under bildet.

Kilde: NAV.- Støtter renteøkningNordea Markets hadde på forhånd ventet seg 1.000 færre ledige i juni, og fikk seg dermed en overraskelse på nedsiden.- Men tallet er godt på linje med Norges Banks forventninger, og bør være nøytrale i forhold til rentebanen fra juni-rapporten. Vi tror fortsatt at ledigheten fremover vil falle mer enn Norges Bank venter seg, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i en kommentar.Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets deler synet om at tallene er på linje med Norges Banks kortsiktige prognoser.- Sysselsettingsveksten ser fortsatt solid ut, noe som viste seg i forrige rapport fra regionalt nettverk. Men veksten i arbeidsstyrken har også tatt seg opp, noe som skyldes en gjeninnhenting fra det sykliske fallet i yrkesdeltakelsen. Mens vi (og Norges Bank) fortsatt ser rom for ytterligere fall i ledigheten, vil en stigende arbeidsstyrke - isolert sett - fortsette å dempe takten i dette fallet, skriver han i en oppdatering.- Alt i alt fortsetter den bredt baserte forbedringen av arbeidsmarkedet; økende sysselsetting og deltakelse, parallelt med lavere ledighet. Dette støtter igjen Norges Banks argumenter for en renteøkning i september, fortsetter Gonsholt Hov. Færre ledige overaltSammenlignet med juni i fjor, er ledigheten nå lavere for alle yrkesgrupper.Nedgangen er størst innen ingeniør- og IKT-fag, med 34 prosent færre helt ledige. Nærmest kommer industriarbeid, med 26 prosent færre ledige.Ved utgangen av juni var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv/transport, med 3,6 prosent av arbeidsstyrken.Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning og akademiske yrker, med hhv. 0,8 og 0,9 prosent.Faller mest i RogalandSammenlignet med juni i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker.Rogaland er fylket med størst nedgang, foran Vest-Agder.Førstnevnte har 31 prosent, sistnevnte 21 prosent færre helt ledige.Arbeidsledigheten er høyest i Vestfold og Finnmark, begge med 2,7 prosent av arbeidsstyrken.Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane, med 1,3 prosent.34.600 nye ledige jobberI juni ble 34.600 nye ledige stillinger registrert på nav.no.Antall nye utlysninger var høyest innen bygg og anlegg (5.400), helse, pleie og omsorg (5.200) og ingeniør- og IKT-fag (3.700).Sammenlignet med i fjor var økningen i stillinger utlyst spesielt stor innen ingeniør- og IKT-fag.- Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det sommeren 2017ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV har forbedret innhentingsmetodene. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene, presiserer NAV.