- Ledighetstall støtter en renteøkning

Handelsbanken Capital Markets

Meglerhus lot seg overraske.

Dagens arbeidskraftsundersøkelse (AKU) fra SSB viste en ledighetsrate på 3,7 prosent i april.Konsensus pekte mot 3,8 prosent.- Den viktigste overraskelsen var at den pågående oppgangen i arbeidsstyrken tok en pause i april. Ledighetsnivået falt derfor mer enn ventet. Men bortsett fra stillstanden i april, har vi sett en raskere økning i arbeidsstyrken de siste månedene, drevet av et syklisk oppsving i yrkesdeltakelsen, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering.- Støtter Norges BankMeglerhuset forventer at denne trenden fortsetter, ettersom «solid sysselsettingsvekst vil hjelpe flere med å komme seg tilbake til arbeidsmarkedet».- Vi tror derfor både sysselsetting og yrkesdeltakelse vil øke fremover, noe som vil dempe den pågående nedgangen i ledigheten. Men det generelle inntrykket er fortsatt et arbeidsmarked i bedring, noe som igjen støtter Norges Banks argumenter for en renteøkning i september, fortsetter Gonsholt Hov.Han peker til slutt på at NAV førstkommende fredag slipper tall for registrert ledighet i juni.- Norges Bank vier mer oppmerksomhet til disse tallene, ettersom de er mindre plaget av volatilitet og målefeil, avslutter seniorøkonomen.