Milliarder til kommunene

Den pågående lakseauksjonen har hittil gitt 2,6 milliarder kroner til totalt 160 laksekommuner. Rundt 77 prosent av kapasiteten som ble lagt ut er solgt.

Næringsliv

Det er så langt solgt 11.879 tonn ny kapasitet gjennom auksjonen. Det er 13 ulike selskaper som har deltatt og skaffet seg tillatelser, melder Nærings- og fiskeridepartementet.– Auksjonen pågår fortsatt, men har allerede skapt rekordstore inntekter for landets oppdrettskommuner og -fylkeskommuner. Av det som hittil er solgt gjennom auksjonen, vil over 1,8 milliarder kroner fordeles til kommunal sektor gjennom havbruksfondet. I tillegg kommer 750 millioner kroner fra lakseveksten som ble solgt til fastpris i vinter. Dette er en stor, velfortjent belønning for de mange kommunene som i lang tid har gjort en utrolig viktig jobb med å legge til rette for denne framtidsnæringa, mener fiskeriminister Per Sandberg (Frp)Pengene fra lakseveksten går inn i Havbruksfondet, som ble opprettet for at lokalsamfunnene skal få mer igjen for å tilrettelegge for oppdrettsnæringen. Kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet får 80 prosent av inntektene fra salg av lakseveksten, som fordeles gjennom dette fondet.

per sandberg
fiskeoppdrett
Nyheter
Næringsliv