Det er så langt solgt 11.879 tonn ny kapasitet gjennom auksjonen. Det er 13 ulike selskaper som har deltatt og skaffet seg tillatelser, melder Nærings- og fiskeridepartementet.– Auksjonen pågår fortsatt, men har allerede skapt rekordstore inntekter for landets oppdrettskommuner og -fylkeskommuner. Av det som hittil er solgt gjennom auksjonen, vil over 1,8 milliarder kroner fordeles til kommunal sektor gjennom havbruksfondet. I tillegg kommer 750 millioner kroner fra lakseveksten som ble solgt til fastpris i vinter. Dette er en stor, velfortjent belønning for de mange kommunene som i lang tid har gjort en utrolig viktig jobb med å legge til rette for denne framtidsnæringa, mener fiskeriminister Per Sandberg (Frp)Pengene fra lakseveksten går inn i Havbruksfondet, som ble opprettet for at lokalsamfunnene skal få mer igjen for å tilrettelegge for oppdrettsnæringen. Kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet får 80 prosent av inntektene fra salg av lakseveksten, som fordeles gjennom dette fondet.