Mistanke om ILA ved sjølokalitet i Nordland

Det er mistanke om ILA ved Nova Sea lokalitet i Nordland.

I en kunngjøring fra Mattilsynet fremgår det at det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31217 Stokkasjøen i Vevelstad kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Nova Sea AS.Tilsynet mottok varsel 15. juni. Mistanken bygger på obduksjonsfunn og laboratoriefunn. Mattilsynet har vært på inspeksjon ved lokaliteten 18. juni og tatt ut verifiserende prøver til Veterinærinstituttet for eventuelt å få stadfestet diagnosen.For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Marine Harvest (MHG) eier 42,51 prosent av aksjene i Nova Sea, gjennom selskapet Marine Harvest Holding.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også