Moody's: Positive utsikter for USAs stålindustri

Ratingselskapet Moody's spår bedre tider for USAs stålindustri som følge av de økte tollsatsene på importert stål og aluminium.

Næringsliv

Utsiktene for den amerikanske stålindustrien vil på 1 til 1,5 års sikt endres fra stabile til positive, spår Moody's.USAs stålimport ventes å falle kraftig som følge av den nye ståltollen på 25 prosent, og stålprisene kommer trolig til å øke. Moody's tror imidlertid ikke at prisstigningen blir så høy at amerikanske virksomheter som benytter stål i sin produksjon, får problemer med lønnsomheten.Aksjekursen i store stålprodusenter som US Steel og AK Steel steg torsdag med henholdsvis 4 og 3 prosent da børsen åpnet i New York torsdag.Tollen på importert aluminium heves til 10 prosent fredag, og kursen på aksjer i aluminiumsprodusentene Alcoa og Century Aluminum steg med 3,6 og 7 prosent da dette ble klart.(©NTB)

stål
aluminium
toll
kredittrating
moody's
Nyheter
Næringsliv