NAVs nye arbeidsmarkedsprognose viser at ledigheten vil fortsette å falle i år og neste år, men i et roligere tempo, ifølge rapporten Arbeid og velferd 2 2018, tirsdag.NAV venter 64.000 registrerte helt ledige for 2018, og 62.000 for 2019, tilsvarende henholdsvis 2,3 og 2,2 prosent av arbeidsstyrken.For helt ledige inkludert arbeidssøkere på tiltak ventes 78.000 for 2018, og 76.000 for 2019, tilsvarende 2,8 og 2,7 prosent.- Vi har sett en tydelig bedring i arbeidsmarkedet i over ett år. Sysselsettingen tok seg opp gjennom 2017, og i første kvartal i år økte den kraftig. Framover venter vi noe høyere vekst i norsk økonomi enn vi hadde i fjor. Dette vil bidra til at etterspørselen etter arbeidskraft øker, men også at flere melder seg på arbeidsmarkedet. Derfor venter vi at ledigheten vil fortsette å falle fram til utgangen av 2019, men saktere enn hittil i år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, ifølge TDN Direkt.AKU-ledigheten ventes til 3,8 og 3,6 prosent for 2018 og 2019. Sysselsettingsveksten ventes til 1,5 og 1,3 prosent for 2018 og 2019, mens arbeidsstyrkeveksten ventes til 1,1 og 1,0 prosent i 2018 og 2019.Konsumveksten i husholdningene ventes til 2,4 prosent i 2018 og 2,8 prosent i 2019, mens veksten i brutto nasjonalprodukt i 2018 ventes til 2,2 prosent, og til 2,3 prosent i 2019.Petroleumsinvesteringene ventes til 5,0 og 8,0 prosent for 2018 og 2019.Boliginvesteringene ventes til -7,0 prosent i 2018 og -3,0 prosent i 2019.